Річний план роботи  Новоукраїнського ліцею №8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області на 2023/2024 н.р.

Аналіз роботи за 2022/2023 навчальний рік 

Аналіз роботи закладу освіти у 2022-2023 н

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ ТА БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАВЧАННЯ І ПРАЦІ 

1.1 Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти 

1.1 Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти_.docx

1.2 Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи

1.2 Фінансово-господарська робота, зміцнення матеріально-технічної бази школи.docx

1.3 Охорона праці у закладі освіти 

1.3 Охорона праці у закладі освіти_.docx

1.4 Безпека життєдіяльності здобувачів освіти  

✔ Заходи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

Заходи щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти

Заходи щодо організації харчування здобувачів освіти

Заходи щодо створення умов для формування безпечної поведінки в Інтернеті та використання мережі Інтернет

1.4 Безпека життєдіяльності здобувачів освіти_.docx

1.5 Пожежна безпека в закладі освіти

1.5 Пожежна безпека в закладі освіти.docx

1.6 Цивільний захист 

1.6 Цивільний захист_.docx

2. СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ВІЛЬНОГО ВІД БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ НАСИЛЬСТВІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ 

2.1 Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу, профілактики злочинності серед учнів 

2.1 Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу.docx

2.2 Психологічна служба закладу освіти 

2.2 Психологічна служба закладу освіти.docx

2.3 Соціальний захист здобувачів освіти 

2.3 Соціальний захист здобувачів освіти_.docx

3. ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО, РОЗВИВАЛЬНОГО ТА МОТИВУЮЧОГО ДО НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

3.1 Організація індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами 

3.1 Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.docx

3.3  Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу

3.3 Організація роботи шкільної бібліотеки як простору інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу.docx

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти  системи оцінювання їх навчальних досягнень. Формування в здобувачів освіти  відповідальності за результати свого навчання , здатності до самооцінювання 

1 НАЯВНІСТЬ ВІДКРИТОЇ, ПРОЗОРОЇ І ЗРОЗУМІЛОЇ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЇХ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. ФОРМУВАННЯ В ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ СВОГО НАВЧАННЯ , ЗДАТНОСТІ ДО САМООЦІНЮВАННЯ .docx

2. Внутрішня система оцінювання  роботи закладу  

2. Внутрішня система оцінювання роботи закладу _.docx

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

1._ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ  

1.1 Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. 

1.1 Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. .docx

1.2 Підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників  

1.2 Підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників .docx

1.3  Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу 

1.3 Співпраця зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу.docx

1.4 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності 

1.4 Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесностіі .docx

1.5 Організація роботи з атестації педагогічних працівників 

1.5 Організація роботи з атестації педагогічних працівників.docx

2. Предметні заходи 

2. Предметні заходи_.docx

3. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

3.1 Напрямки виховної роботи 

3.1 Пріоритетні напрямки виховної роботи .docx

3.2 Організація роботи класних керівників та здобувачів освіти 

3.2 Організація роботи класних керівників та здобувачів освіти .docx

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

1. Тематика засідань педагогічних рад 

1. Тематика засідань педагогічних рад_.docx

2. Тематика нарад при директору опорного закладу, завідувачів філій,  заступників директора 

2. Тематика нарад при директору опорного закладу, завідувачів філій, заступників директора_.docx

3. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 

3. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.docx

4.  Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку  педагогічних працівників 

4. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.docx

5. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою 

5. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.docx

6. Реалізація політики академічної доброчесності  

6. Реалізація політики академічної доброчесності.docx