внутрішня документація  

Положення 

Положення про педагогічну раду  

Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти

Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти 

Положення про академічну доброчесність  учасників освітнього процесу 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Новоукраїнського НВК No 8 «Ліцей – заклад дошкільної освіти Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (З доповненнями) 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Новоукраїнського ліцею № 8 (НОВА РЕДАКЦІЯ 2023р.)

Положення про протидію булінгу (цькування) дітей та мобінгу (цькування) педагогів 

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Програма адаптації учнів 1-х класів 

Програма адаптації учнів 5-х класів

Програма психологічного супроводу 10 класів у період адаптації до умов профільного навчання

Про  протиепідемічні заходи у 2021-2022н. р. у Новоукраїнському ліцеї № 8  на період       карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно постанов головного державного санітарного   лікаря від 26.08.2021 №9 та від 25.08.2021 № 8 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Новоукраїнського ліцею №8

Положення про учнівське самоврядування Новоукраїнського ліцею № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

Положення про батьківське самоврядування Новоукраїнського ліцею № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області

Правила та процедури оцінювання навчальних досягнень  учнів 

Правила та процедури оцінювання  навчальних досягнень учнів 5-6 класів НУШ  

Положення про організацію роботи з охорони праці у Новоукраїнському ліцеї № 8 

Положення про внутрішній моніторинг якості освіти та освітньої діяльності 

Положення про сайт Новоукраїнського ліцею № 8 

Положення про впровадження та ведення електронного класного журналу

Інструкція з ведення електронного журналу

Положення про визнання, зарахування (переведення) результатів, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, які навчалися за кордоном та повернулися в Україну для продовження навчання  (Новоукраїнський ліцей № 8 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області)НАКАЗИ