Батьківська громадськість

Нормативні документи

Права, обов'язки, відповідальність батьків

Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 • звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах, посилаючись на конвенцію ООН про права дитини, за необхідністю на положення декларації про соціальні і правові принципи.

 • Інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної освіти і зобов’язані:

 • нести основну відповідальність за забезпечення у межах своїх здібностей, фінансових можливостей, умов життя, необхідних для розвитку дитини, дотримуючись вимог Закону України "Про освіту";

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної освіти за будь-якою формою навчання;

 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

 • визначати і дотримуватися принципів спільної і однакової відповідальності обох батьків або осіб, які їх замінюють, за виховання і розвиток дітей.

Правила внутрішньошкільного розпорядку для батьків:

 • Батьки несуть повну відповідальність за вчасний прихід дитини на навчання.

 • У разі непередбачуваної неявки, запізнення дитини на навчальні заняття батьки повинні особисто в телефонному режимі повідомити вчителя, класного керівника або адміністрацію школи, а вдень відновлення навчання батьки через учня повинні передати письмове пояснення пропусків занять або довідку про хворобу учня.

 • В разі попередньо спланованої неявки дитини на навчальні заняття з поважної причини батьки повинні подати письмову заяву на ім’я директора школи.

 • Батьки зобов’язані слідкувати за зовнішнім виглядом дитини, забезпечити наявність шкільної, спортивної форми, змінного взуття.

 • Батьки повинні проводити індивідуальні бесіди з дітьми щодо їх особистої відповідальності за збереження цінних речей (мобільні телефони, прикраси тощо), які не є першою необхідністю для освітнього процесу.

 • Батькам, опікунам (близьким родичам) дозволяється супроводжувати дитину-першокласника на уроки в приміщенні школи лише у вестибюлі, не піднімаючись без крайньої потреби до класного приміщення.

 • Батьки під час відвідування навчального закладу повинні повідомити причину відвідування черговому вчителю чи працівнику школи.


При відвідуванні школи батькам, опікунам (близьким родичам) учня

а) дозволяється:

 • вести бесіду з учителем, класним керівником, вчителем лише під час перерви або у вільний для педагога від уроків (занять) час;

 • бути присутніми на уроці (занятті), лише отримавши дозвіл від директора;

 • очікувати на дитину по закінченню уроків (занять) лише у дворі чи вестибюлі школи;

б) забороняється:

 • заходити в навчальні кабінети під час уроку (заняття);

 • вирішувати проблемні питання з педагогами в присутності учня, учнів;

 • вести бесіди з учнями школи без присутності педагогів, дирекції;

 • з’ясовувати стосунки з педагогами, працівниками школи учнем (сином, дочкою), учнями школи, принижуючи їх честь, гідність (крик, лайка, вживання нецензурних слів, образа, наклеп, шантаж, підкуп і т.п.), застосовуючи психологічне чи фізичне насильство або погрожуючи ними;

 • перебувати в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, палити в приміщенні, на території школи.

Адміністративна відповідальність батьків

Ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні порушення.

Ухиляння батьків або осіб, що їх замінюють, від виконання передбачних законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення тягнуть за собою стягнення штрафу від двох до чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Учинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим кодексом, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Учинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх заміняють, від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.