Структура та органи управління закладом освіти

Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

  1. Засновник: Новоукраїнська міська рада Кіровоградської області

  2. Уповноважений орган управління - відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради;

  3. Керівник закладу освіти: Доценко Оксана Григорівна;

  4. Колегіальний орган управління закладу освіти: педагогічна рада;

  5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування: загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;

  6. Інші органи


Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні Ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" та цим Статутом.